Plak June 10 2015

Plak , Uzunçalar, 33lük

33 1/3 devirli dairesel kayıt veya ses depolama birimi. 33lük (33 devir) plak, 1948 yılında Columbia Records tarafından bulunmuştur. Bu tarihten sonra endüstri standardı olarak kabul görmüştür.

Küçük iyileştirmeler dışında, plak teknolojisinde en büyük gelişim stereo kayıt yapılma özelliğinin eklenmesi olmuştur. Öncesinde, plaklara sadece mono (tek yönlü) kayıt yapılabilmekteydi

Bu plakların üretiminde özel bir plastik reçine kullanılmaktaydı. Bu sayede taş plaklar gibi kolaylıkla kırılmaları önlendi, ayrıca gelişen kayıt teknolojisinin de yardımıyla gürültü oranları düşürülerek, müzik kalitesi de büyük ölçüde artırıldı. 33 devirlik plakların hemen ardından 1949 yılında Victor şirketi tarafından 45 devirlik (45'lik) plakların ortaya çıkması ile genel anlamda formatın gelişimi tamamlanmıştır.

Plak hakkında ilginç bilgiler

  • Standart 12 inch 33lük plak, genelde 120-150 gr ağırlığındadır. Daha ağır plaklar 180-220 gr aralığında değişir. Bir plak baskı seansı ortalama 20-30 saniye sürer. Ağır plaklar için bu süre biraz daha uzundur.
  • Kurutulmuş etiketler ve boş plağı oluşturan malzemeler,100-150 ton arasındaki ağırlıkla ve ortalama 160C sıcaklıkla preslenir.
  • 33lük plağın her iki yüzüne ortalama 20-22 dakika müzik kaydedilebilir.
  • 20 dakikalık müzik kaydedilen bir plak yüzü; ortalama 427m lik bir titreşim kanalı (groove) ihtiva eder.
  • Plağın her santimetre karesi ortalama 2.23 saniye müzik ihtiva eder.
  • Plak üzerine oyulan titreşim yollarının (groove) genişliği 0.04 – 0.08 mm (40 – 80 µm veya 1.6 – 3 mil) dir.
  • Plak üzerine, 0db sinüs, referans sesi kaydedildiğinde, mikroskop altında 0.0225 mm (22.5 µm = 0.886 mil) bir sapma olduğu görülebilir.
  • Plak üzerine titreşim yolu açan kesici iğne saniyede 1000 kez ve 90G ivme ile titreşir.
  • 1 saniyede, bu hıza maruz kalan bir cismin ivmesi 2.6 Mach’a ulaşır !
  • Astronotlar, uzay mekiklerinin kalkış anında, en fazla 6G max ivmeye maruz kalır.