Plak Matrix Kodu Nedir ? March 09 2017

Matrix numarası, plağın sonunda, etiket ile şarkıların bittiği alan arasında bulunan ve genelde el ile kazınarak yazılan numaralardır.

Matrix numarası, plak basım tesisi tarafından verilir. Plak koleksiyonerleri , plak hakkında kullanışlı bilgiler içerdiği için matrix kodlarını inceler. 

Matrix numaraları , 2 bölümden oluşur; Birincisi ana numaradır. Ana numara, genelde etiketin üzerinde de yer alır. İkincisi ise, basım veya prova sayısı gibi ek bilgiler içerir. Ayrıca bu numaraların dışında, logo, plak tesisi kayıt numarası ,kayıt mühendisinin imzası, telif numarası, basım tarihi gibi bilgilerin bazılarını veya hepsini kapsayan bir bölüm de bulunur.

Ana matrix numarası, plağın dosyalama numarası ve plağın 2 yüzüne de doğru etiketin yapıştırılması için referans olarak kullanılır. Ana matrix numarasını takip eden ek sayı (- işaretinden sonra gelen sayı) . Genelde kesim/baskı numarasına denk gelir.

Örnek : 12345–3 , buradaki 3 rakamı, 3. cut kesim anlamına gelir. Plaklar bir master kalıptan (stamper) belirli bir sayıda basılabilir. Belirli sayıya ulaştıktan sonra ana stamper yenisi ile değiştirilir. Buradaki 3, stamperin 3 kere değiştirildiği anlamına gelir ve bu sayı plağın 2 yüzünde de farklı olabilir.

1980 lerden sonra, plak basım teknolojilerinin gelişmesi ile , (örneğin DMM, Direct Metal Mastering tekniği). Stamper değiştirme zorunluluğu ortadan kalkmıştır.